A A A ћир |  lat |  eng
Naslovna » Dokumenta » Javne nabavke

Javne nabavke

Plan Javnih nabavki

pdf Plan Javnih nabavki za 2020. godinu

Usluge putničkih agencija i slične usluge – usluge posredovanja za rezervaciju hotelskog smeštaja za službena putovanja u inostranstvu i avio prevoza za službena putovanja u inostranstvu. 63510000 – usluge putničkih agencija i slične usluge.

doc Poziv za podnošenje ponuda

doc Konkursna Dokumentacija JN br. 1.2.1-2020

doc Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju

doc Odluka o dodeli ugovora