Насловна » Документа » Јавне набавке

Јавне набавке

Услуге путничких агенција и сличне услуге – услуге посредовања за резервацију хотелског смештаја за службена путовања у иностранству и авио превоза за службена путовања у иностранству. 63510000 – услуге путничких агенција и сличне услуге.

pdf Одлука о додели уговора