Насловна » О канцеларији » Помоћници директора

Помоћници директора

Нада Обрадовић, помоћник директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са Привременим институцијама самоуправе у Приштини у Сектору за правне, финансијске и опште послове

Рођена је 1960. године у Мазину. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду.

У Градској општини Стари град радила је на пословима првостепеног управног поступка. Потом је у Градској управи града Београда радила на пословима другостепеног управног поступка, управног инспектора, шефа Одсека за управно-правне послове и организацију управе и начелника Одељења за грађанска стања, управни надзор и вођење бирачког списка.

У Министарству културе Републике Србије обављала је послове начелника Одељења за опште и правне послове, док је у Јавном предузећу "Сава Центар" била руководилац Службе за правне послове. Затим је постављена на функцију заменика начелника Општинске управе Градске општине Палилула, а у Управи за заједничке послове републичких органа обављала је послове помоћника директора Управе – Сектор за административне и биротехничке послове. У Управном суду радила је на радном месту судијског помоћника, у звању судски саветник, а потом је постављена на место помоћника директора Службе за управљање кадровима у Сектору за правне, финансијске и опште послове.

На место помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са Привременим институцијама самоуправе у Приштини постављена је од стране Владе Републике Србије у априлу 2015. године.


Телефон: 011/311-49-24
Факс: 011/311-41-20
Е-маил: kancelarija@kord-kim.gov.rs
Адреса: Булевар Михајила Пупина 2, 11070 Нови Београд