Насловна » О Канцеларији » Организациона структура

Организациона структура Канцеларије

УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

 • Директор
 • Помоћници директора
 • Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Канцеларије
 • За обављање послова из делокруга Канцеларије образују се следеће основне унутрашње јединице:

  1. Сектор за стручно – оперативне послове у преговарачком процесу са Привременим институцијама самоуправе у Приштини
  2. Сектор за правне, финансијске и опште послове

  Организациона структура

  Комплетан приказ организационе структуре према правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији Канцеларије можете преузети на овоj страни