A A A ћир |  lat |  eng
Naslovna » Aktuelno » Pregovarački proces » Univerzitetske diplome

Univerzitetske diplome

1. Na osnovu operativnih zaklјučaka od 2. jula 2011. godine o prihvatanju univerzitetskih diploma, strane su se dogovorile da zamole Evropsku univerzitetsku asocijaciju da overi univerzitetske diplome koje izdaju univerziteti svake strane kako bi ih druga strana koristila u svrhe nastavka obrazovanja i/ili zapošlјavanja u javnom sektoru.

2. Nakon provere da li su univerzitetske diplome izdate od strane ovlašćenih institucija u skladu s najbolјom evropskom praksom, sertifikaciju vrši Komitet evropskih akademskih stručnjaka, koji je osnovala Evropska univerzitetska asocijacija.

3. Dodaci uz diplome i transkripti ocena u formatu u kakvom su podneti tokom dijaloga i predstavlјeni u prilogu ovih zaklјučaka prilagaće se uz univerzitetske diplome. Organi svake od strana odlučiće koji od dokumenata su validni za ovaj proces, pod uslovom da je rezultat prihvatanje kvalifikacije stečene na osnovu diplome.

4. EU će uložiti sve napore da obezbedi sprovođenje gore pomenutih zaklјučaka od 1. januara 2012. godine.