Насловна » Актуелно » Преговарачки процес» Универзитетске дипломе

Универзитетске дипломе

1. На основу оперативних закључака од 2. јула 2011. године о прихватању универзитетских диплома, стране су се договориле да замоле Европску универзитетску асоцијацију да овери универзитетске дипломе које издају универзитети сваке стране како би их друга страна користила у сврхе наставка образовања и/или запошљавања у јавном сектору.

2. Након провере да ли су универзитетске дипломе издате од стране овлашћених институција у складу с најбољом европском праксом, сертификацију врши Комитет европских академских стручњака, који је основала Европска универзитетска асоцијација.

3. Додаци уз дипломе и транскрипти оцена у формату у каквом су поднети током дијалога и представљени у прилогу ових закључака прилагаће се уз универзитетске дипломе. Органи сваке од страна одлучиће који од докумената су валидни за овај процес, под условом да је резултат прихватање квалификације стечене на основу дипломе.

4. ЕУ ће уложити све напоре да обезбеди спровођење горе поменутих закључака од 1. јануара 2012. године.