Матичне књиге

1. Стране ће заједнички уложити све напоре у погледу успостављања потпуно поуздане матичне службе на Косову.

2. Трипартитна 'заједничка комисија', коју чине стручњаци из области матичних књига обе стране и ЕУЛЕКС-а, при чему ће овај бити на месту председавајућег, биће оформљена ради утврђивања празнина у несталим оригиналима матичних књига из периода пре 1999. године.

3. ЕУЛЕКС ће оверити копије свих оригиналних матичних књига грађана са Косова, по општинама, по потреби уз консултације са стручњацима обе стране. ЕУЛЕКС ће обрадити оверене копије с циљем успостављања потпуно поуздане матичне службе на Косову.

4. На захтев, ЕУЛЕКС ће бити спреман да достави конкретне информације са Косова.