A A A ћир |  lat |  eng
Naslovna » O kancelariji » Bivši direktor
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Pregovarački proces sa Prištinom Informator
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19 Pecat

Bivši direktor

Dragan Vladisavlјević

Dragan Vladisavljević, bivši direktor Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini (2015-2021)

Rođen je 1962. godine u Batočini. Vazduhoplovnu vojnu akademiju u Zadru završio je 1985. godine sa zvanjem pilota, Generalštabnu školu završio 1996. godine, a Generalštabno usavršavanje 2002. godine. Unapređen je u čin brigadnog generala 2010. godine.

U vojsci Srbije je obavljao dužnosti pilota, pomoćnika komandira lovačko-avijacijske eskadrile u Batajnici, a potom pomoćnika komandanta lovačko-avijacijskog puka u Batajnici i dužnost nastavnika za RV i PVO na Katedri taktike Vojne akademije.

U Ministarstvu odbrane Republike Srbije – Vojnoobaveštajna agencija, obavljao je dužnosti samostalnog referenta u Vojnoobaveštajnoj agenciji do 2004. godine, načelnika Odeljenja za analize i procene Vojnoobaveštajne agencije do 2005. godine i dužnost izaslanika odbrane Republike Srbije u Turskoj od 2005. do 2009. godine. Sa dužnosti načelnika Situacionog centra VOA 2009. godine biva postavljen na dužnost zamenika direktora VOA, ujedno zastupnika direktora VOA, da bi 2012. godine postao direktor Vojnoobaveštajne agencije. Dužnost direktora VOA obavljao je do 2014. godine kada je penzionisan.

Odlukom Vlade Republike Srbije 2015. godine postavljen je na mesto direktora novoosnovane Kancelarije Vlade Republike Srbije odgovorne za proces pregovora sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini.

Odlikovan je zlatnom medaljom za revnosnu službu, ukazom PRS broj 9 od 15.12.2011. godine i vojnom spomen-medaljom za izuzetne rezultate u vojnoj službi za oficira, naredbom ministra odbrane 2010. godine.

Nagrađen je vojnim pištoljem kao prvi u rangu u 44. klasi GŠŠ VJ, naredbom NGŠ VJ broj 77-1 od 26.01.1996. godine i pištoljem kao prvi u rangu u 34. klasi VVA, Savezni sekretar za NO dana 27.07.1985. godine.

Više puta je pohvaljivan i nagrađivan od strane pretpostavljenih starešina.

Objavio je veći broj članaka u Vojnom glasniku, a 2003. godine proglašen za autora godine. U Vojnoj akademiji izdao je skriptu "Taktika lovačke avijacije" 2001. godine i Praktikum za rešavanje taktičkih zadataka "Lovački avijacijski puk u PVO teritorije i GVJ".

Govori engleski, koristi ruski i poznaje turski jezik.