A A A ћир |  lat |  eng
Naslovna » O kancelariji » Organizaciona struktura » Sektor za pravne, finansijske i opšte poslove
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Pregovarački proces sa Prištinom Informator
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19 Pecat

Sektor za pravne, finansijske i opšte poslove

U Sektoru za pravne, finansijske i opšte poslove obavlјaju se poslovi:

 • pripremanja finansijskog plana, periodičnog i godišnjeg finansijskog izveštaja i drugih finansijskih dokumenata Kancelarije;
 • zakonitog i namenskog korišćenja budžetskih sredstava i pravovremenog kreiranja kvota, odnosno aproprijacija;
 • pripremanja, obrade i evidentiranja dokumentacije za plaćanje;
 • vođenja pomoćnih knjiga;
 • ostvarivanja prava i obaveza iz radnog odnosa državnih službenika i angažovanih lica van radnog odnosa;
 • pripremanja i izrade opštih i pojedinačnih pravnih akata, kao i ugovora;
 • pripreme mesečnih izveštaja o strukturi i broju državnih službenika i angažovanih lica za Centralnu kadrovsku evidenciju i Registar zaposlenih;
 • planiranja, sprovođenja postupaka i redovnog izveštavanja o sprovedenim postupcima javnih nabavki;
 • obavlјanja pripreme i realizacije politike upravlјanja lјudskim resursima;
 • planiranja kadrova i analize ispunjenosti Kadrovskog plana;
 • pripremanja smernica i uputstava u oblasti upravlјanja lјudskim resursima;
 • pripremanja i ažuriranja Informatora o radu;
 • koordinacije i izrade plana integriteta;
 • dokumentaciono-kancelarijske poslove vezane za prijem, evidentiranje, razvrstavanje, ekspedovanje i arhiviranje predmeta;
 • vođenja potrebnih evidencija;
 • održavanja i razvoja potrebnih softverskih aplikacija i paketa za potrebe Kancelarije;
 • održavanja internet stranice Kancelarije i redovnog ažuriranja potrebnih informacija;
 • izveštavanja i pružanja informacija od javnog značaja na zahtev zainteresovanih lica i druge poslove iz delokruga Sektora