Насловна » О канцеларији » Организациона структура » Сектор за правне, финансијске и опште послове
Етнички мотивисани инциденти на Косову и Метохији, 2021. Преговарачки процес са Приштином Informator
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19 Pecat

Сектор за правне, финансијске и опште послове

У Сектору за правне, финансијске и опште послове обављају се послови:

 • припремања финансијског плана, периодичног и годишњег финансијског извештаја и других финансијских докумената Канцеларије;
 • законитог и наменског коришћења буџетских средстава и правовременог креирања квота, односно апропријација;
 • припремања, обраде и евидентирања документације за плаћање;
 • вођења помоћних књига;
 • остваривања права и обавеза из радног односа државних службеника и ангажованих лица ван радног односа;
 • припремања и израде општих и појединачних правних аката, као и уговора;
 • припреме месечних извештаја о структури и броју државних службеника и ангажованих лица за Централну кадровску евиденцију и Регистар запослених;
 • планирања, спровођења поступака и редовног извештавања о спроведеним поступцима јавних набавки;
 • обављања припреме и реализације политике управљања људским ресурсима;
 • планирања кадрова и анализе испуњености Кадровског плана;
 • припремања смерница и упутстава у области управљања људским ресурсима;
 • припремања и ажурирања Информатора о раду;
 • координације и израде плана интегритета;
 • документационо-канцеларијске послове везане за пријем, евидентирање, разврставање, експедовање и архивирање предмета;
 • вођења потребних евиденција;
 • одржавања и развоја потребних софтверских апликација и пакета за потребе Канцеларије;
 • одржавања интернет странице Канцеларије и редовног ажурирања потребних информација;
 • извештавања и пружања информација од јавног значаја на захтев заинтересованих лица и друге послове из делокруга Сектора