Насловна » Актуелно » Преговарачки процес» Делокруг рада и мандат Руководећег тима за успостављање ЗСО
Етнички мотивисани инциденти на Косову и Метохији, 2021. Преговарачки процес са Приштином Informator
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19 Pecat

Делокруг рада и мандат Руководећег тима за успостављање ЗСО

А. Састав и функционисање

1. Руководећи тим ће бити сачињен од представника сваке појединачне општине од четири општине на северу.

2. Један члан Руководећег тима ће бити одговоран за координацију и организацију рада.

3. Одлуке ће доносити већина чланова.

4. Руководећи тим ће бити подржан од стране постојећих административних структура четири општине на северу.

5. Руководећи тим ће редовно извештавати Одбор за спровођење о свом раду и донетим одлукама.

6. Како је предвиђено Планом имплементације, до краја октобра 2013., након локалних избора, и после верификације резултата тих избора, Руководећи тим ће бити расформиран, Асоцијација/Заједница, на основу Члана 1. "Првог споразума" ће бити успостављена и усвојиће свој Статут, у складу са Европском повељом о локалној самоуправи и косовским законима.

Б. Задаци и одговорности

Руководећи тим ће имати следеће задатке и одговорности, у складу са Планом имплементације и релевантним одредбама "Првог споразума":

1. Да предузме све неопходне практичне мере за успостављање Асоцијације/Заједнице, конкретно

(а) да припреми инфраструктуру за службене просторије Асоцијације/Заједнице;

(б) да идентификује неопходне људске ресурсе;

(ц) да предузме неопходне административне радње.

2. Да изради нацрт Статута Асоцијације/Заједнице општина са већинским српским становништвом, који би требало конкретно да утврди њене циљеве и сврху, њену организациону структуру, процесе одлучивања и њене надлежности. Структуре Асоцијације/Заједнице треба да рефлектују постојећи Статут Асоцијације косовских општина.

3. Да почне да врши, у складу са Чланом 6. "Првог споразума", репрезентативну улогу према централним властима. Представник Руководећег тима ће учествовати у раду Консултативног савета заједница да би вршио надзорну функцију Асоцијације/Заједнице. Централне власти ће консултовати Руководећи тим о свим питањима у вези са локалном самоуправом, у складу са Европском повељом о локалној самоуправи и косовским законима.

4. Чланови Руководећег тима ће дати свој допринос номинацији кандидата за дужност регионалног полицијског команданта, у складу са Чланом 9. "Првог споразума".

5. Руководећи тим може, ако је то потребно за обављање послова у вези са успостављањем Асоцијације/Заједнице, подносити предлоге Одбору за имплементацију о релевантним питањима, у складу са Европском повељом о локалној самоуправи.

6. Да врши надзор над активностима од општег интереса, посебно у областима економског развоја, образовања, здравства, урбаног и руралног планирања.

7. За време трајања мандата на основу Тачке А.6., Руководећи тим ће бити овлашћен да олакшава сарадњу између четири општине на северу у колективном вршењу њихових надлежности у складу са Европском повељом о локалној самоуправи и косовским законима, како је предвиђено Чланом 4. "Првог споразума".