Насловна » Актуелно » Преговарачки процес» План примене споразума о нормализацији односа Београда и Приштине
Етнички мотивисани инциденти на Косову и Метохији, 2021. Преговарачки процес са Приштином Informator
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19 Pecat

План примене споразума о нормализацији односа Београда и Приштине

Две стране су се договориле о следећим начелима која се односе на организацију посла Одбора за имплементацију:

• Имплементациони кораци у свим областима наведеним у наставку биће предузети истовремено.

• Овај план биће подложан ажурирању, уколико је потребно, од две стране у Одбору за имплементацију.

• Обе стране ће наставити да улажу напоре у циљу информисања својих заједница о садржају "Првог споразума" и Плана примене.

Имплементацију ће чинити шест главних елемената:

1. Прилагођавање правних оквира;

2. Асоцијација/заједница;

3. Полиција;

4. Правосуђе;

5. Локални избори;

6. Опште одредбе.

1. Прилагођавање правних оквира:

Крај маја:

Обе стране даће Одбору за имплементацију на разматрање своје детаљне планове и временске оквире који се односе на правне промене које су неопходне за имплементацију "Првог споразума".

До средине јуна:

Обе стране имаће усвојене све неопходне правне промене неопходне за имплементацију "Првог споразума", укључујући и закон о амнестији.

2. Асоцијација/заједница

До краја маја:

Две стране ће основати Управљачки тим за оснивање Асоцијације/заједнице са списком послова и задатака које је одредио Одбор за имплементацију. Овај списак послова и задатака обухватиће и израду нацрта статута. Тим ће имати задатке који се односе на сва питања релевантна за успостављење Асоцијације/заједнице, као и током прелазног периода, компетенције предвиђене чланом 4 и 6 "Првог споразума". Управљачки тим ће чинити представници четири општине са севера и биће установљен на основу подршке надлежног органа Косова. Одбор за имплементацију ће надгледати рад Управљачког тима.

До краја октобра:

Након локалних избора и прихватања резултата истих, Припремни тим ће бити распуштен. Асоцијација/заједница ће као по члану 1. "Првог спорзума" бити основана и усвојиће свој Статут у складу са Европском повељом о локалној самоуправи и законом Косова.

3. Полиција

Крај маја:

Две стране ће основати радну групу за имплементацију чланова 7-9 "Првог споразума". Радна група ће развити детаљне планове и временске оквире за интеграцију припадника српских безбедносних структура у косовске структуре, као и за оснивање било које нове структуре коју захтева Споразум, која ће бити споведена уз подршку Еулекса. Вршилац дужности Регионалног полицијског командира за четири општине на северу биће именован у складу са чланом 9."Првог споразума".

До средине јуна:

Србија ће отпочети са затварањем просторија у којима су смештене њене безбедносне структуре на Косову.

Србија ће доставити информације спецификујући број и чин запослених у Влади Србије у сектору за безбедност на Косову који су изразили заинтересованост за прикључивање косовским структурама.

Косово ће понудити позиције у Косовској полицији и другим еквивалентним структурама Косова на основу, колико то могућности дозвољавају, места пребивалишта.

Србија ће започети неопходне унутрашње процедуре за престанак исплата личних доходака особљу након њиховог прикључивања еквивалентним косовским структурама и то ће представити радној групи. Овај процес биће започет у случајевима особља које је већ запослено у Косовској полицији.

До средине јула:

Све просторије српских безбедносних структура на Косову биће затворене.

До краја године:

Чланови српских безбедносних структура на Косову биће у потпуности интегрисани у еквивалентне косовске структуре и плате ће бити исплаћиване искључиво из буџета Косова.

4. Правосуђе

До краја маја:

Две стране ће основати радну групу за имплементацију члана 10 "Првог споразума". Радна група ће развити детаљне планове за интеграцију српских правосудних органа у косовске структуре, као и за оснивање било које нове структуре коју захтева Споразум, укључујући основне судове и канцеларије јавног тужилаштва у општинама са већинским српским становништвом, које ће бити споведене као део косовског правног оквира и уз подршку Еулекса.

Датум и план за привремено обустављање нових случајева који се тренутно разматрају у оквиру српског правосудног система на Косову биће договорен.

До средине јуна:

Србија ће доставити информације о броју свог особља запосленог у правосудним органима на Косову који су изразили заинтересованост да се прикључе косовским структурама, одмах након што буде усвојен закон о амнестији.

Косово ће отворити слободне позиције у својим правосудним структурама.

Састав у правосуђу треба да одсликава етничку композицију територијалне јурисдикције сваког појединачног суда.

До краја године:

Интеграција правосудних органа биће завршена. Сви српски судови на Косову биће затворени, нова тела успостављена, а особље интегрисано у косовски систем. Неће бити раскорака у обављању дужности.

5. Локални избори

До прве недеље јуна:

Одбор за имплементацију ће започети разговоре у вези са одржавањем локалних избора. ОЕБС ће учествовати у овом разговорима и предводити све неопходне радне групе у вези са том темом.

До краја октобра:

Одржани локални избори.

6. Опште одредбе

* Транспарентност финансирања

До краја маја:

Србија ће пружити детаљан преглед финансирања свих институција на Косову преко Одбора за имплементацију.

До средине јула:

Начин остваривања принципа за трансперентност финансирања дефинисаће обе стране у Одбору за имплементацију.

* Потпуна имплементација свих договора раније постигнутих у дијалогу. Обе стране се обавезују на пуну имплементацију раније постигнутих договора, поименце:

• Катастар

• Матичне књиге

• Царински печат

• Универзитетске дипломе

• Слобода кретања

• Регионално представљање

• Интегрисано управљање прелазима (ИБМ)

• Договори који се односе на официре за везу

• Специјална полицијска јединица за заштиту религијског и културног наслеђа

• Наплата царина/развој фонда за северно Косово

• Две стране ће наставити политички дијалог.