Насловна » Актуелно » Преговарачки процес» Споразуми у вези са енергетиком
Етнички мотивисани инциденти на Косову и Метохији, 2021. Преговарачки процес са Приштином Informator
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19 Pecat

Споразуми у вези са енергетиком

1. Обе стране потврђују своју посвећеност у испуњавању свих обавеза предвиђених Уговором о оснивању Енергетске заједнице и да ће примењивати правне тековине ЕУ које се тичу енергетике. Ови договори су у потпуности у складу са оба ова акта.

2. КОСТТ и ЕМС ће потписати билатерални оперативни споразум у року од 3 месеца који ће успоставити и уредити односе између два оператора преносног система. Осим тога, некадашњи Привремени споразум о размени енергије и Привремени технички споразум биће стављени ван снаге.

КОСТТ ће бити признат као оператор преносног система за територију Косова у циљу учествовања у свим релевантним механизмима (ITC, регулисање загушења, итд).

ЕМС ће пружати подршку КОСТТ-у да постане члан Европске мреже оператера преносних система електричне енергије (ENTSO-E).

3. Регулаторни органи обе стране у области енергетике отвориће директне канале за комуникацију за дискусију о питањима од заједничког интереса.

Регулаторни органи обе стране ће, након пријављивања, без одлагања и у складу са захтевима постојећег оквира за лиценцирање у њиховој надлежности, издавати лиценце које обухватају трговину (увоз, извоз, транзит) и снабдевање КЕК-у, КЕДС-у и ЕПС-у.

4. Обе стране ће убрзати процес отварања тржишта до 1 јула 2014, у складу са распоредом који је утврђен Уговором о оснивању Енергетске заједнице, чиме ће дозволити да се оснује ново предузеће за снабдевање потрошача електричном енергијом. Обе стране су такође сагласне да ће ово предузеће бити основано у складу са косовским правним и регулаторним оквиром.

5. То ново предузеће ће снабдевати потрошаче електричном енергијом и може пружати услуге дистрибуције (као што је издавање и наплата рачуна, одржавање и физичко повезивање нових потрошача) потрошачима у четири општине на северу са већинским српским становништвом, и моћи ће да купује и продаје електричну енергију на отвореном тржишту. Како би могло да послује у складу са тачком 4, ово ново предузеће ће потписати споразуме са КОСТТ-ом како би могло да учествује на косовском тржишту електричне енергије и како би постало страна са једнаком одговорношћу.

Одмах након оснивања овог новог предузећа, она ће наставити разговоре са КЕДС-ом и КОСТТ-ом о свим осталим питањима од заједничког интереса, укључујући и обезбећивање приступа трећој страни.

Запослени у ЈП Електрокосмет ће или бити укључени у ово ново предузеће или ће им се понудити запослење у КЕДС-у.

КОСТТ ће поново повезати далековод од 110 kV до места Валач. Тренутни оператери у подстаници у Валачу ће поштовати упутства која буду добијали из косовског диспечерског центра.

6. Обе стране су се договориле да ће постићи заједничко решење за намиривање потраживања КОСТТ-а и ЕМС-а. КОСТТ сматра да се ова потраживања односе на неплаћену накнаду за транзит електричне енергије и приходе од међувезног распоређивања и потраживања ЕМС-а за секундарну регулацију. ЕМС сматра да се ова потраживања односе на услуге за секундарну и терцијарну регулацију. Ако не буде било могуће да се у року од 6 месеци постигне заједнички договор, обе стране се слажу да изнесу ове захтеве за потраживања пред међународном арбитражом.

7. Образоваће се група за спровођење у циљу израде потпуног Акционог плана за спровођење будућег Споразума. Потпун процес спровођења ће започети након пријема писаног усвајања Акционог плана.