Етнички мотивисани инциденти на Косову и Метохији, 2021. Преговарачки процес са Приштином Informator
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19 Pecat

Телекомуникације

1. У контексту дијалога уз посредовање ЕУ, обе стране су се договориле да ће ИТУ (Међународна унија за телекомуникације) доделити Косову троцифрени позивни број у складу са ИТУ стандардима, принципима и временским роковима. Обе стране су се сложиле да ће у наредна три месеца бити изнађен обострано прихватљив модалитет у вези са овим процесом, уз посредовање ЕУ уколико то буде потребно.

Циљ је да се период селидбе позивног броја оконча до јануара 2015. године. Након овог датума, овај позивни број добијен од ИТУ ће користити сви оператери на Косову. Оператери обеју страна ће умањити цене услуга за грађане на ниво локалних цена.

2. Регулаторна тела обеју страна ће се договорити о техничким споразумима о усклађивању употребе ГСМ спректра и телевизијског сигнала, укључујући и емитовање дигиталног земаљског сигнала, ради обезбеђивања непрекинутог пружања услуга у складу са принципима ИТУ, као и ради избегавања штетног ометања сигнала услуга. Свака страна се обавезује да неће намерно преклапати границу/административну линију друге стране.

Регулаторна тела ће такође охрабрити и омогућити процес интерконекција и споразуме о ромингу између мобилних оператера обеју страна са циљем смањивања цене услуге за грађане. Такође ће започети процес усклађивања дигиталних фреквенција.

3. По питању фиксне телефоније, пуна лиценца за фиксне телефонске услуге ће се издати NewCo, новој компанији, као филијали српске компаније регистроване у складу са косовским регулаторним оквиром.

4. По питању мобилне телефоније, косовске власти ће издати привремену дозволу новом предузећу а у складу са косовским регулаторним оквиром, и то за актуелне послове и према актуелној инфраструктури на терену. Ова привремена дозвола неће истећи пре јануара 2015.године.

Привремена дозвола истиче онда када косовске власти издају пуну, неограничену лиценцу за мобилну телефонију према резултатима тендера/аукције. Тендер ће бити организован у складу са ЕУ стандардима.

5. Иако поштанске услуге нису биле део ових разговора, обе стране ће се о њима договорити у каснијој фази.

6. Формираће се Група за имплементацију, уз посредовање ЕУ уколико то буде потребно, како би израдила нацрт пуног Акционог плана за спровођење предметног споразума. Након што горе наведени аранжмани ступе на снагу, Група за имплементацију може размотрити, на захтев било које од страна, било каква друга питања у вези с овим аранжманима. Пуни процес имплементације ће отпочети након достављања писане потврде усвајања Акционог плана.