Насловна » Актуелно » Преговарачки процес» Интегрисано управљање прелазима
Етнички мотивисани инциденти на Косову и Метохији, 2021. Преговарачки процес са Приштином Informator
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19 Pecat

Интегрисано управљање прелазима

1. У складу с Лисабонским уговором и релевантним законодавством ЕУ^1 , и узимајући у обзир да су обе стране део Агенде ЕУ за западни Балкан, од њих ће се захтевати да постепено хармонизују своје законодавство са ЕУ тековинама, а посебно да примене концепт IBM.

2. У интересу брже и ефикасније обраде, стране ће под општим смерницама ЕУ, применити концепт IBM.

3. Стране намеравају да постепено успоставе заједничке интегрисане пунктовe на свим њиховим заједничким IBM прелазима. Ова сарадња ће пратити најбољу европску праксу како је даље буде прогресивно унапређивала Европска комисија. Посао ће имати највећи приоритет, пројекти ће се заједнички идентификовати и имплементирати чим то практично буде могуће.

4. Заједнички, интегрисани, јединствени и безбедни пунктови биће лоцирани у границама заједничког подручја IBM прелаза, заједнички одређени, на којима ће званичници сваке стране обављати одговарајуће контроле. Изузетно, и ограничено само на заједничка IBM подручја, стране неће истицати симболе своје јурисдикције.

5. Аранжмани ће укључити избалансирано присуство, у складу са захтевима, свих релевантних органа обе стране, као што су царина, полиција и т.д., и обухватиће питања, као што су локација прелаза, природа објекта, радно време и т.д. У складу са и за време трајања његовог мандата^2 на прелазима Јариње/Рудница и Брњак, ово присуство укључује званичнике EULEX-а. EULEX ће, такође, бити присутан и на прелазима Кончуљ, Мердаре, Мутиводе и Мучибаба.

6. У основи аранжмана биће јасан задатак преноса важећих законских одговорности и обавеза на јурисдикције сваке од страна.

7. Биће основана трипартитна група за имплементацију којом председава ЕУ, ради имплементације горе наведеног аранжмана чим то практично буде могуће.У том циљу, биће сачињен и потписан Технички протокол, према потреби одвојено са ЕУ, који ће узети у обзир различите погледе страна на питање статуса. Импликације ових закључака биће узете у обзир приликом имплементације слободе кретања.

8. Овај договор не обухвата било каква општа или специфична царинска или фискална питања.

^1- Како је дефинисано посебно у Шенгенском граничном законику, Frontex пропису, Пропису о трансграничном саобраћају, VIS пропису и Законику заједнице о визама.

^2-Како је дефинисано у Заједничким акцијама Савета 2008/124 CEFSP, члан 3, став a.