Етнички мотивисани инциденти на Косову и Метохији, 2021. Преговарачки процес са Приштином Informator
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19 Pecat

Цивилна заштита

Процес интеграције

I. Интеграција особља Цивилне заштите (ЦЗ):

Процес интеграције појединаца ће бити спроведен у складу са Бриселским споразумом и косовским Законом о цивилној служби.

1. Београд је предао списак од 751 члана ЦЗ који треба да се интегришу у косовске институције.

2. Приштина је понудила укупно 483 радних места на северу, од којих је 80 у Агенцији за управљање ванредним ситуацијама и 25 у Казнено-поправној служби Косова; и 50 места која је се ислаћивати из Фонда за непредвиђене издатке, што значи да ће ти људи примати плату али ће коначна радна места у јавном сектору бити утврђена у року од три године.

3. Подобност: Од 751 лица, само ће они који поседују важећу косовску личну карту или доказ да су поднели пријаву за добијање косовске личне карте, они који још увек нису на платном списку неке од косовских институција и они који прођу безбедносну проверу, бити подобни на интеграцију. Безбедносну проверу ће вршити КП и ЕУЛЕX, а у случају негативног мишљења, комисија ће кандидату дати образложење на индивидуалној основи.

4. Након утврђивања подобности, комисија ће извршити одабир појединачних кандидата за одређена места на основу исказане заинтересованости (више од једне опције), образовања и професионалног искуства.

5. У принципу, комисија ће бити састављена од четири члана. Два члана из косовских институција; један представник бивше Цивилне заштите, и један представник ЕУ. Конкретно, за радна места која се односе на верску и културну баштину (укупно 20), Српска православна црква (СПЦ) са Косова и косовско Министарство за културу, омладину и спорт ће бити консултовани пре коначног избора. Имена чланова комисије ће бити достављена ЕУ посреднику до 8. априла 2015. године.

6. Горе наведена комисија ће бити формирана 27. априла 2015, када ће бити одржан и први састанак. Састанци комисије ће се одржавати у Приштини, у просторијама које ће одредити приштинска страна.

7. Комисија ће свој рад закључити најкасније до 14. августа 2015, а сви уговори о раду ће бити потписани до 1. септембра 2015, када ће бити окончан и цео процес интеграције.

8. Комисија ће одлучивати о начину избора, укључујући и могуће интервјуе које ће водити са одређеним кандидатима, ако и када то буде потребно. Обавеза кандидата и њиховог актуелног послодавца је да на захтев комисије доставе све додатне податке.

9. Комисија ће најпре одлучивати о избору кандидата у области управљања ванредним ситуацијама (80 радних места) и казнено-поправној служби (25 радних места). Избор за ова места ће бити завршен до 15. јуна 2015, а уговори потписани до 1. јула 2015. године.

10. Након појединачног избора и писменог обавештавања од стране комисије, кандидати ће имати 15 дана да потпишу уговор о раду и изјаву (нацрт у анексу). Приштинска страна ће учинити све што је потребно да убрза издавање докумената. У случају да изабрани кандидат не потпише уговор о раду и изјаву у року од 15 дана од добијања обавештења од комисије, радон место ће бити понуђено другом кандидату, а особа ће бити уклоњена са списка особа које испуњавању критеријуме за интеграцију. У случају да кандидати изабрани од 15. јула до 14. августа 2015. године не потпишу уговор о раду и изјаву, биће омогућено додатних 30 дана (до 15. септембра) да комисија изврши нови одабир и понуди непопуњена радна места другим подобним кандидатима.

11. Сва понуђена места биће попуњена подобним кандидатима, бившим члановима ЦЗ.

II. Поступање са просторијама и опремом ЦЗ-а:

12. Београдска страна је ЕУ посреднику доставила списак локација просторија и "осматрачких пунктова" на којима су тренутно чланови ЦЗ-а.

13. Три осматрачка пункта на путу између Митровице и Јариња ће бити уклоњена са пута до 20.04.2015, а пункт која се налази на северној страни главног моста у Митровици ће бити предат КП-у, такође до 20.04.2015. Процес ће надгледати и верификовати КП и ЕУЛЕКС.

14. На основу предатог списка просторија, приштинска страна ће извршити процену које ће просторије наставити да се користе у сврхе отварања релевантних косовских институција, а у којима ће радити интегрисано особље. Приштинска страна сноси одговорност када је реч о обезбеђивању, опремању и реновирању ових и осталих неопходних додатних просторија најкасније до 01.09.2015. године. Предаја просторија ће почети након што комисија буде могла да ЕУ посреднику потврди потпуну интеграцију 105 чланова ЦЗ-а. Процес ће се одвијати постепено, а окончаће се најкасније до 20.07.2015.

15. Сваки вид присмотре, укључујући и техничку опрему и ситуациони центар, ће бити уклоњен и/или предат КП-у до 20.04.2015.

16. Београдска страна је обавестила да ЦЗ поседује око 500 званичних јакни. Београдска страна ће у писаној форми обавестити ЕУ посредника о прекиду званичног коришћења ових јакни на дан интеграције 105 одабраних кандидата. Током и након интеграције, бившим члановима ЦЗ-а неће бити дозвољено да носе било какве униформе нити цивилну одећу која наликује униформама са ознакама ЦЗ-а. Након интеграције, послодавац ће одлучити о правилима одевања, укључујући и о ношењу униформе када и ако је то прикладно, у зависности од институције у коју се особље интегрисало.

17. Београдска страна ће до 24.04.2015. године доставити ЕУ посреднику попис све опреме коју ЦЗ тренутно користи и поседује. Приштинска страна ће одлучити коју опрему ће наставити да користе косовске институције у северним општинама, а преостала опрема ће бити пребачена београдској страни, што ће потврдити КП и ЕУЛЕКС.

18. Београдска страна је доставила писану потврду да ЦЗ и њени чланови не поседују никакво званично оружје. Уколико приштинска страна буде могла да достави поуздане доказе да ЦЗ поседује званично оружје, она ће о томе обавестити ЕУ посредника, а ЕУЛЕКС и КП ће заједно спровести операције претреса без претходне најаве.

III. Обавештења

19. Београдска страна ће до 24.04.2015. године у писаној форми обавестити ЕУ посредника о прекиду исплате зарада и пружања било какве финансијске помоћи ЦЗ-у на Косову до 01.09.2015, изузев особа које потпадају под тачку 10 до 15.09.2015, и усвојити неопходну интерну уредбу ради спровођења ове одлуке. Копија ове уредбе ће бити достављена ЕУ посреднику до 01.09.2015.

20. Београдска страна ће до 24.04.2015. писаним путем обавестити ЕУ посредника да од 01.09.2015. године ЦЗ на Косову више неће постојати унутар српског система.